1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                   AR-Tuning

Osoite:                               Kalajoentie 490

Postinumero:                     85100

Postitoimipaikka:               KALAJOKI

Puhelinnumero:                045 2611 466

Sähköpostiosoite:             antti@ar-tuning.net

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

 

Yritys:                                 AR-Tuning

Nimi:                                   Antti Rahko

Osoite:                               Kalajoentie 490

Postinumero:                     85100

Postitoimipaikka:               KALAJOKI

Puhelinnumero:                045 2611 466

Sähköposti:                        antti@ar-tuning.net

 

3. Tietosuojavastaava

 

Yritys:                                 AR-Tuning

Nimi:                                   Antti Rahko

Osoite:                               Kalajoentie 490

Postinumero:                     85100

Postitoimipaikka:               KALAJOKI

Puhelinnumero:                045 2611 466

Sähköposti:                        antti@ar-tuning.net

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan kanssa kommunikointiin tarjouslomakkeen ja sähköpostin kautta käytävään yhteydenpitoon sekä reskontraan.. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

 

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

6. Rekisterin tietosisältö

 

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero,  Asiakkaan osoitetiedot / henkilötiedot.

 

7. Tietojen säilytysaika

 

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

11. Rekisterin suojaus

 

  Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

  Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

  Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

  12. Automaattinen päätöksenteko

  Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

  13. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

   

  Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

   

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

   

  Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

   

  Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.